Τριφασικοί Μετασχηματιστές Απομόνωσης/ Απομόνωσης Ασφαλείας

Απο 0,3KVA-100KVA σε συνδεσμολογία ΤΡΙΓΩΝΟ/ΤΡΙΓΩΝΟ (Dd), ΤΡΙΓΩΝΟ/ΑΣΤΕΡΑΣ(Dy), ΑΣΤΕΡΑΣ/ΑΣΤΕΡΑΣ (Yy) ανοιχτου τύπου (IP00) & κλειστού τύπου(IP20)

Η βιοτεχνία

Η Kyriakou Electronics είναι πιστοποιημένη Ελληνική βιοτεχνία κατασκευής μετασχηματιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015. Ειδικοί στις κατασκευές μετασχηματιστών χαμηλής τάσης και συστημάτων τροφοδοσίας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ/IEC/EN 61558-2-4, 61558-2-6, 61558-2-15, 60076-1, 60076-13 και τις προδιαγραφές σας. Κατασκευάζονται περισσότεροι απο 800 κωδικοί πιστοποιημένων προιόντων με σήμανση, φάκελο και δήλωση συμμόρφωσης CE. Τα προΐόντα μας φέρουν φάκελο υπολογισμού, κατασκευαστικό, μετρήσεων και τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα στο αντίστοιχο φύλλο προδιαγραφών (datasheet).

Προιόντα της εταιρείας μας είναι:

 • Μετασχηματιστές
 • Τροφοδοτικά
 • DC/DC converters
 • φορτιστές
 • Ιnverters
 • Αυτοματισμοί
 • Στην εταιρεία μας λειτουργούν τρία τμήματα:

 • Μελέτης και κατασκευής προτύπων
 • Παραγωγής
 • Service - επισκευής
 • # CODE MODEL POWER (VA) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) WEIGHT (Kg)
  1 316000050 TOSI-0330 300 210 178 90 150 60 6 6,5
  2 316000100 TOSI-0350 500 210 178 100 150 80 6 9,5
  3 316000150 TOSI-0440 1000 260 243 110 200 75 6 16,4
  4 316000200 TOSI-0450 1200 260 243 120 200 85 6 18,5
  5 316000250 TOSI-0460 2000 260 243 130 200 95 6 23,15
  6 316000300 TOSI-0475 2500 260 243 145 200 115 6 27,6
  7 316000350 TOSI-0550 3500 320 303 140 250 90 8 32,95
  8 316000400 TOSI-0560 4000 320 303 150 250 100 8 37,25
  9 316000450 TOSI-0570 4500 320 303 150 250 110 8 41,3
  10 316000500 TOSI-0580 5000 320 303 150 250 120 8 46,2
  11 316000550 TOSI-0590 5500 320 303 170 250 130 8 51,2
  12 316000600 TOSI-5100 6300 320 303 180 250 140 8 56,9
  13 316000650 TOSI-5120 7000 320 303 200 250 160 8 68,2
  14 316000700 TOSI-0660 7500 370 362 150 300 105 8 58,6
  15 316000750 TOSI-0680 8750 370 362 170 300 125 8 67,8
  16 316000800 TOSI-6100 10000 370 362 190 300 145 8 80,5
  17 316000850 TOSI-6120 12500 370 362 210 300 165 8 93,2
  18 316000900 TOSI-0780 13500 420 420 190 350 150 8 98,2
  19 316000950 TOSI-7100 16500 420 420 210 350 170 8 115,0
  20 316001000 TOSI-7130 20000 420 420 240 350 200 8 138,0
  21 3160001050 TOSI-7150 25000 420 422 260 350 220 8 160,0
  21 3160001100 TOSI-8120 35000 470 480 280 400 205 8 185,0
  22 3160001150 TOSI-8150 40000 470 480 310 400 235 8 225,0
  21 3160001150 TOSI-8150 40000 470 480 310 400 235 8 225,0
  21 3160001150 TOSI-8150 40000 470 480 310 400 235 8 225,0
  21 3160001150 TOSI-8150 40000 470 480 310 400 235 8 225,0
  21 3160001150 TOSI-8150 40000 470 480 310 400 235 8 225,0

  Μετασχηματιστές & Αυτομετασχηματιστές

 • Μετασχηματιστές Απομόνωσης/Απομόνωσης Ασφαλείας Μονοφασικούς 3VA- 50KVA - Τριφασικούς 300VA-100KVA
 • Υψηλών συχνοτήτων/HF (switching)
 • Νοσοκομειακού τύπου 3,15KVA, 4KVA, 5KVA, 6,3KVA, 8KVA & 10KVA
 • Αυτομετασχηματιστές Εκκίνησης Μοτέρ soft start
 • Πηνία/choke/reactors
 • Τροφοδοτικά & Φορτιστές

 • Μονοφασικούς - Τριφασικούς γραμμικούς ανορθωτές μέ ή χωρίς εξομάλυνση
 • Μονοφασικά τροφοδοτικά γραμμικά σταθεροποιημένα μίας εξόδου, πολλαπλών ή ρυθμιζόμενα
 • AC/DC offline converters (flyback, forward, push-pull κλπ) μίας εξόδου, πολλαπλών ή ρυθμιζόμενα
 • DC/DC converters (Step-up & Step-down) μίας εξόδου ή ρυθμιζόμενα
 • HVDC τροφοδοτικό μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος
 • Φορτιστές AutoStart - AutoCuttoff(INPUT AC: 42V/110V/230V - OUTPUT DC: 12V/24V/48V, 2Α-10Α)
 • Φορτιστές Constant Current/Constant Voltage(INPUT AC: 110V/230V/400V/440V - OUTPUT DC: 12V/24V/48V, 10Α-50Α)

 • Ειδικές Κατασκευές

  Αναλαμβάνουμε την μελέτη και κατασκευή μετασχηματιστών, choke και ηλεκτρονικών συστημάτων που αφορούν τροφοδοσία και μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας.